elsenbagirzade.com
Qazaxıstanda elmi dərəcə və adların verilməsində islahat təşəbbüsləri
Qazaxıstanda elmi və elmi-pedaqoji kadrlara uzun illər elmi dərəcə kimi “elmlər namizədi” və “elmlər doktoru” dərəcərləri, elmi ad kimi isə “dosent” və “professor” adları verilmişdir. Eyni zamanda …