elsenbagirzade.com
Rusiyada elmi dərəcə və adların verilməsi üzrə islahat təşəbbüsləri
Yaxud vaxtilə Stalinin yaratdığı Ali Attestasiya Komissiyasının keçdiyi inkişaf yoluna qısa baxış Rusiyada elmi və elmi-pedaqoji kadrlara elmi dərəcə olaraq “elmlər namizədi” və “elmlər doktoru”, e…