elsenbagirzade.com
Fransada Universitetlərarası Milli Şura və elmi dərəcə və adların verilməsi təcrübəsi
Fransa elmi dərəcə və adların verilməsi sahəsində bir sıra cəhətləri ilə özünəməxsus xarakter daşıyan təcrübəyə malikdir. Əsas cəhət elmi dərəcə və elmi adların verilməsində mərkəzləşdirilmiş tənz…