elsenbagirzade.com
Kölgə iqtisadiyyatı, vergidən yayınma və vergidən yan keçmə: nə nədir?
Kölgə iqtisadiyyatı (ing. shadow economy), vergidən yayınma (ing. tax evasion) və vergidən yan keçmə (ing. tax avoidance) təcrübədə bir-biri ilə ən çox qarışdırılan üç fərqli anlayışlardır. Kölgə i…