elsenbagirzade.com
“Beynəlxalq iqtisad”ın tədrisi nə üçün önəmlidir?
Azərbaycan ali təhsilində iqtisadçıların yetişdirilməsi prosesində uzun müddət demək olar ki, istifadə edilməyən fənnlərdən biri də “beynəlxalq iqtisad” (ing. international economics) o…