elsenbagirzade.com
Qumdan “çip” istehsal edən iqtisadiyyatı necə qurmalı?
Yaxud bilik iqtisadiyyatına keçidin zəruri şərtləri haqqında XX əsrin 60-70-ci illərindən başlayaraq elektronlaşmada və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarında ortaya çıxan inqilabi yeniliklər…