elsenbagirzade.com
İqtisad elm deyil, yoxsa bəzi iqtisadçılar elm adamı deyil?
İqtisad elminin bir çox ziddiyyətli baxışları, bir-birindən tamamilə fərqli yanaşmaları və hətta elmi məktəbləri özündə birləşdirdiyi heç kimə sir deyil. Bu vəziyyət, iqtisadın elm olub-olmaması il…