elsenbagirzade.com
Tələbə kreditləri haqqında
Elşən Bağırzadə: “Bu gün ali təhsil müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığı tələbələrin təhsil haqlarından asılıdır. Ona görə də belə bir kredit mexanizminin yaradılması həm də dövlətin ali təhsi…