elsenbagirzade.com
Mənzillərlə bağlı fərman haqqında …
Elşən Bağırzadə: “Dövlət imkan yaradır ki, müəyyən çatışmazlıqlar olsa belə, insanların Çıxarış sənədləri ilə təmin olunması həyata keçirilsin və həmin əmlak iqtisadi dövriyyəyə daxil olsun. …