elsenbagirzade.com
NOVRUZ YAZILARI – Aziz Sancar: bir türkün Nobelə gedən yolu və verdiyi mesajlar (4)
Elmdə yaxşı alim olmaqla yanaşı, geniş şəxsi əlaqələr də önəmlidir Sancar post-doktorantura tədqiqatlarını başqa labaratoriyalarda davam etdirməli idi. Bu məqsədlə Stanford Universiteti başda olmaq…