elpuntdelinterrogant.cat
L’ASSOLIMENT D’UN NIVELL EDUCATIU DEPÈN DEL NIVELL SÓCIOECONÒMIC FAMILIAR?
Rosa Puertas i Blanch La humanitat s’encara a revolucions sense precedents, totes les nostres antigues històries s ‘estan ensorra…