elnegroguacoche.wordpress.com
Grupo Moncada – Grupo Moncada
1.Grupo Moncada – O poder popular (2:31) 2.Grupo Moncada – Guaguancó de la cuarta conferencia (5:07) 3.Grupo Moncada – De pueblo en pueblo (3:33) 4.Grupo Moncada – Puede ser…