elliottfxtrader.com
EUR/USD - Strategia dnia (04/05/2018) [PL] - elliottFXtrader
Przed danymi z rynku pracy w USA inwestorzy oczekują wzrostu liczby miejsc pracy za poprzedni miesiąc o 190,000 (porzednio było 103,000), wzrostu płacy godzinowej z 0.2% do 0.3% oraz lekkiego wzrostu stopy bezrobocia z 4.0% do 4.1%. Przed danymi dotyczącymi rynku pracy w USA, rynek wykonał kolejną falę spadkową, która jak do tej pory zatrzymała …