elkitabim.com
C18 Diliyle Robot Programlama – I²C (Inter-Integrated Circuit) Haberleşmesi
I²C seri iletişimi, mikrodenetleyicinin diğer entegre elemanlarıyla kolay iletişim kurmasını sağlayan entegreler arası bir haberleşme protololüdür. Kullanacağımız PIC18F4585 içerisinde hem I²C hem…