elkitabim.com
C18 Diliyle Robot Programlama – RS232 Seri Haberleşme (USART)
Bu yazıda amaç bilgisayar ile deneme kartımızı seri şekilde haberleştirmek olacak. Bilgisayarlarla haberleşmek için seri iletişim, paralel iletişim gibi yöntemler vardır. Paralel iletişimde her bir…