elkitabim.com
C18 Diliyle Robot Programlama – Timer (Zamanlayıcı) Kullanımı
Zamanlayıcı kullanmak için mikroişlemcilerde belirli birimler bulunur. PIC18F4585’te bununla ilgili 3 birim bulunmakta. Timer0, Timer1 ve Timer2. Bu bölümde amacımız bu zamanlayıcı birimlerin…