elizabethu1.wordpress.com
Човек е на толкова години, на колкото се чувства!
Човек е на толкова години, на колкото се чувства!