elisabethoglund.se
Journalistik - Journalist - Elisabet Höglund
Jag har arbetat i 43 år som journalist och den som har arbetat så länge i detta fantastiska yrke vill aldrig släppa det.