elisabethoglund.se
Böcker - Elisabet Höglund
Jag har skrivit fem böcker och några av dem finns att köpa på min hemsida. Böcker jag skrivit är "Storkonflikten i den politiska debatten", "Kvinnans lilla deklarationsbok", "Kvinnan, familjen och lagen", "En kvinna med det håret kan väl aldrig tas på allvar" och "Nattens Änglar".