elisabethoglund.se
Svenska Akademien - en otidsenlig sekt som har imploderat, alltså sprängt sig själv inifrån! - Elisabet Höglund
Implodera. Det är ordet för dagen. När något imploderar innebär det att det är ett tomrum som plötsligt dras samman på grund av omgivande tryck eller andra ihopdragande krafter. Motsatsen till implosion är explosion. Rent fysiskt är skillnaden mellan implosion och explosion stor men ser vi till verkningarna så är skillnaderna mycket små. Detta är precis vad som… Läs mer