elisabethoglund.se
Skandalen med den bidragsfuskande irakiske försvarsministern visar än en gång hur släpphänta svenska myndigheter är! - Elisabet Höglund
Jag befinner mig just nu i Spanien och cykeltränar men åker hem till Tungelsta på lördag igen. Min vistelse här nere hindrar mig dock inte från att följa nyhetsflödet hemma i Sverige via nätet. De senaste dagarna har medierna varit fyllda av artiklar om en företeelse som visserligen kan väcka stor muntration hos många men… Läs mer