elisabethoglund.se
Nu är jag på spåret igen! - Elisabet Höglund
Äntligen får jag skriva om det som jag i hemlighet har burit på sen den 25 februari i år. Det har varit en tung börda att bära, inte minst eftersom jag är tämligen glapptrutad till min natur och sällan kan låta bli att prata bredvid munnen. Men nu har Sveriges Television lossat min tungas band.… Läs mer