elisabethoglund.se
Nu har även jag drabbats av Postnords allvarliga utdelningsmissar! - Elisabet Höglund
Tidigare har jag inte förstått den ständiga och hårda kritik som har riktats mot Postnord. Folk har klagat över att brev inte har kommit fram, att paket har försvunnit, att julkort aldrig har delats ut etc. Varken Bosse eller jag har oss veterligen drabbats och har tyckt att kritiken mot Postnord var både överdriven och… Läs mer