elisabethoglund.se
Med anledning av den pågående pandemiskräcken: Läs Anne Vibeke Holsts fantastiska roman "Som pesten"! - Elisabet Höglund
Pesten är över oss! Hjälp! Var är vaccinet? Skynda på! Vi dör!!! Vi dör!!! Paniken över ett antal dödsfall i Kina där människor smittats av en form av Corona-virus verkar nu totalt ha tagit över sinnena i Sverige, i varje fall i vissa massmedier. Här är några av dagens mest hetsande rubriker: ”Den stora skräcken… Läs mer