elisabethoglund.se
Lägg ner Barn- och Elevombudet omedelbart! Denna myndighet har gjort lättkränktheten till en dygd i Sverige. - Elisabet Höglund
Barn- och elevombudet (BEO) inrättades redan 2006 som en statlig myndighet inom Skolinspektionen men det är först på senare tid som en debatt har uppstått om huruvida BEO överhuvudtaget borde finnas kvar. Detta efter en rad uppseendeväckande skadeståndsmål som BEO har riktat mot kommuner där BEO har ansett att skolelever har blivit kränkta eller mobbade.… Läs mer