elisabethoglund.se
I klimatdebatten glöms de naturliga variationerna bort och den minsta värmebölja anses bero på klimatföränrdringar. - Elisabet Höglund
Jag har länge försökt ligga lågt i klimatfrågan. Det har berott på att den som försöker debattera klimatfrågan utifrån ett längre och bredare tidsperspektiv omedelbart blir idiotförklarade och påstås inte förstår att världen håller på att gå under, att klimatet håller på att döda oss och att jorden är på väg att torka ut. Jag… Läs mer