elisabethoglund.se
Förundersökningen om morden i Bjärred lades ner idag - nya uppgifter om de bestialiska morden! - Elisabet Höglund
Idag blev till sist förundersökningen om trippelmorden och självmordet i Bjärred i januari förra året nedlagd. Därmed blev också vissa – men mycket få – uppgifter offentliggjorda. Alla som har begärt ut förundersökningsprotokollet, bland andra jag själv, har fått eller kommer att få denna begäran sekretessprövad. Jag kommer sannolikt att få dokumenten i min brevlåda… Läs mer