elisabethildal.dk
 Forud for kommunalvalget den 21. November 2017
Liberal Alliance er selvfølgelig enige i, at målsætningen om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ultimo 2020 skal opfyldes og at økonomiaftalen ligeledes skal overholdes. Stor ros til forvaltningen…