eliflamraa.wordpress.com
bilim teknik degisinden yağlarla ilgili bazı alıntılar…
“Yağlar, yağ asidi ve gliserol (gliserin) den oluşur. Yağ molekülleri ve karbon ve hidrojen atomlarından meydana gelir. Karbon ve hidrojen düz zincirler şeklinde bağlanırken birbirleri ile ya…