eliflamraa.wordpress.com
dem-be-dem kurbanınam
Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem ıyd içün, Ben senin saat-be-saat dem-be-dem kurbânınâm! Fuzulî