elifboncuk.com
İlişkisel Cebirdeki Bölme İşlemini SQL’de Nasıl Yaparız??
Elimizde aşağıda yer alan ilişki tablolarının olduğunu varsayalım: Ogrenci(ogrNo, ogrIsmi, bolum) Ders(dersNo, dersIsmi) Hoca(hocaNo, hocaIsmi, bolum) DersKayit(ogrNo, dersNo, donem, yil, not) Ders…