elifboncuk.com
Yazılım Gereksinim Analizi
1. Gereksinim Geliştirme 1.1. Amaç Gereksinim geliştirmenin amacı; kullanıcı, ürün ve ürün bileşeni gereksinimlerinin analizi ve üretilmesidir. 1.2. Giriş Bu işlem alanı CMMI’da belirtildiği üzere …