elifboncuk.com
Visual Studio İçin Template Hazırlama (C#)
(Anlatılan uygulamalar Visual Studio 2005 && 2008 için denenmiştir..) Template Nedir?? Template genel proje yapısını oluşturmak ve parametreleri onlarla ilişkilendirmek için en kolay yoldur…