elenaxtina.com
Billie Holiday – Crazy He Calls Me
‘I say I’ll move the mountains And I’ll move the mountains If he wants them out of the way Crazy, he calls me Sure I’m crazy Crazy in love, I’d say I say I’ll go…