elenarobu.md
Precum Gaudeamus, așa se vrea demolată întreaga țară
Demolarea cinematografului Gaudeamus este mai mult decât tragică și simbolică, este precum demolarea acestei republici, felie cu felie, parte cu parte, bucată cu bucată. Mă uit la poze și mă înspăimânt cum un asemenea edificiu, unde am fost de mai multe ori la proiecții inedite de film, se vrea a fi făcut una cu pământul....