elektropunkz.wordpress.com
Fotoplastikon na Mrówkojadach
Kwietniowy koncert Fotoplastikona w Lublinie na Festiwalu Mrówkojady – jeśli jeszcze ktoś nie widział. Między innymi mój ulubiony wałek „Misja Profesora Terbovena” z płyty EPZREC0…