electriclub.com
“Каква удивително великолепна страна!”
Норвегия На конференцията за климата в Париж (СОР21) през декември 2015г. за първи път 195 държави приеха правнообвързващо споразумение за борба с изменението на климата. Една от конкретните мерки …