elcriticoabulico.wordpress.com
Sombra
. Año: 2018. Director: Yang Zhimou. Reparto: Deng Chao, Sun Li, Ryan Zheng, Guan Xiaotong, Wang Qianyuan, Wang Jingchun, Hu Jun, Lei Wu. Tráiler . El wuxia contemporáneo, el que traspasa …