elbasaniad.org
Xhamia e Nazireshës
Xhamia e Nazireshës është më e mirmbajtura në Elbasan dhe kohët e fundit është riparuar nën kujdesin e Institutit të Monumenteve të Kulturës Tiranë. Xhamia, që hyn ndër ndërtesat më të rëndësishme osmane të lëna në këtë vend, ndodhet në veri të hekurudhës Durrës-Korçë, disa qindra metra në veri të lumit Shkumbin. Këtu ndodhet edhe [...]