elbasaniad.org
Trupat e ushtrisë austrohungareze në pushim. Elbasan 1918