elbasaniad.org
Tyrbja e Gocës dhe  Valentinët shqiptarë
Është e vërtetë se në Elbasan janë disa vende të shenjta që mbahen mend për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur vite më parë. Mali i Vashës, Tyrbja e Gocës apo Ullini i Qejfit janë kthyer në simbole të banorëve të trevës së Elbasanit, dashuritë në këto vende kanë njohur lumturitë dhe tragjeditë e tyre. [...]