elbasaniad.org
Shkollat fillore në qytetin e Elbasanit pas shpalljes se pavarësisë (1912) deri në vitin 1939.
Në mesin e Luftës së Parë Botërore ndonëse në okupacionin e huaj, dëshira e popullit të Elbasanit për arsim e për dije, si kudo nuk u ndal. Vendi i rrënuar dhe niveli ekonomiko - shoqëror tepër i ulët, nuk pengoi hapjen e shkollave për fëmijët e popullit në shtëpi private, thuajse pa orenditë më të [...]