elbasaniad.org
Nxënëse të shkollës së Gocave, Elbasan 1937