elbasaniad.org
Rrugë në Lagjen “Kala”, Elbasan 20 nëntor 1976