elbasaniad.org
Rruga vjetër e trenit (1), Elbasan 1940