elbasaniad.org
Rruga e vjetër e trenit (2), Elbasan 1940