elbasaniad.org
Reparti i riparimit të biçikletave, Elbasan 1960