elbasaniad.org
Kulla e Sahatit – Monument kulture i kategorisë së parë