elbasaniad.org
Kopështi Letrar, Viti I, nr 4, nëntor 1918