elbasaniad.org
Këmbana e kishës së Shën Gjon Vladimirit, Elbasan 1935 - ADE